chain linksמשאבים באתר זה, כאמור, ישארו תמיד חופשיים ופתוחים ללא מסחור. עם זאת, עלויות ההפעלה של חוות שרתים של 8 שרתים בעלי 12 מעבדים כל אחד ועוד שרתים בענן אינן מבוטלות. כל תרומה קטנה לטובת הפעלת אתר זה עוזרת. כך שאם מצאתם תועלת באתר, אנא השתתפו במאמץ ועזרו לקיים את פעילות האתר ואת השרותים הניתנים בו.

במקרה שבסיום שנה ישארו עודפי כספים, הם יתרמו לטובת מלגת סטודנט באוניברסיטת אתונה. זאת כי הסטודנטים שם מפעילים את מודל סקירון אשר מופץ כאן.

אנא השתמשו בממשק PayPal למטה. ניתן גם להשתמש בכרטיסי אשראי רגילים ללא חשבון ב-PayPal.

אנא בחרו רמת תמיכה
Go to top