סקוואל מתקרב בים

חלק זה עודכן ונכתב בחלקו הגדול מחדש

התחזיות של openWRF מכילות שני משתנים אשר עוזרים לנו לחזות הווצרות סופות רעמים / squalls:

  1. CAPE שמשמעותו Convective Available Potenial Energy משקף אי יציבות והוא נמדד בג'אולים לק"ג. משתנה זה מראה את כמות האנרגיה הזמינה לקונווקציה (תנועת אויר כלפי מעלה שהוא אחד המרכיבים המרכזיים בהווצרות מזג האויר סוער). ככל שהערך של CAPE גדול יותר - זרמי הקונווקציה יהיו מהירים ואלימים יותר.
  2. Simulated Composite RADAR Reflectivity (רפלקטיביות בקיצור). משתנה זה חוזה את תמונת מכ"ם מזג האויר בהתחשב בכמויות המים הצפויות באטמוספרה. היחידה היא בערכים של dBZ. יתרון משתנה הרפלקטיביות הוא בכך שהוא מסמן היטב את הקונווקציה שצפוייה להווצר ואת התפתחות סופות רעמים הנלוות. ערכים של רפלקטיביות מעל 40-50 dBZ יעידו על ברד וזה בד"כ סימן לסופות רעמים.

היכן מוצאים את האינדיקטורים לסופות רעמים?

לכו ל-"מפות תחזית" בתפריט הראשי למעלה. אחרי כן בחרו אזור (מודל) מתאים ואחרי כן בחרו את המשתנים, ראשית אפשר לבחור את CAPE ואחרי כן את רפלקטיביות מכ"ם מז"א.

שני המשתנים קיימים גם במטיאוגרמה עבור מקום מסויים. כלי זה נמצא ב-"רוח וגלים" בתפריט הראשי. מודגש שלהבנה טובה יותר של הסיכוי לסופות רעמים ברחבי האזור, עדיף לבחון את "מפות התחזית" לפני התמקדות ב-"רוח וגלים".

מה מספרים לנו המספרים?

 CAPE הוא מדד לאי יציבות. עם זאת צריך לזכור שאי יציבות מעצמו אינו מעיד על סופות רעמים. יש צורך בגורם שמעלה את גוש האויר עקב אורוגרפיה או מפגש גושי אויר. כדאי להיות ערים לסממנים מעידים אחרים כגון לחות יחסית גבוהה ותחזית למשקעים בסביבה.

 ערכים קריטיים של CAPE

מתחת 300 : פוטנציאל אפסי או קטן מאד לקונווקציה

בין 300 עד 1000 : פוטנציאל חלש לקוטווקציה

1000 עד 2500 : פוטנציאל ביוני עד גבוה לקונווקציה (כבר משמעותי לגבי סופות רעמים אפשריות)

מעל 2500 : פונטציאל גבוה מאד לקונווקציה 

רפלקטיביות הנו אינדיקטור לכמות המים/ברד הקיים באטמוספרה וגם אינדיקטור למהירותו האנכית במקרה של מכ"ם דופלר.

ערכים קריטיים של רפלקטיביות

פחות מ 40-40 dBZ: מעיד בעיקר על כמות המשקעים הצפויים

בין 40 ל 50 dBZ: יש סבירות להווצרות סופות רעמים

מעל 50 dBZ: סופות רעמים

אזור גדול עם ערכי רפלקטיביות גבוהים או קווים עם ערכים גבובים מעידים על גושים של סקוולים או קוים של סקוולים.

מפות תחזית לדוגמה

הדוגמאות הבאות מתיחסות לארוע של סופול סקוול חריפות באיים איביזה ופורמנטרה ב-9-10 אוגוסט 2017. המפה הראשונה מראה את ערכי ה-CAPE והוא מעיד על ערכים מאד גבוהים במערב ים התיכון בקרבת איביזה בשעה 18Z.

cape

הדוגמה הבאה מציגה את הרפלקטיביות המכ"מית החזוייה. רואים סופת רעמים על (supercell) שהתפתח 5 שעות אחרי הנ"ל ולפי התחזית היא עומדת לפגוע באיביזה ובפורמנטרה. עוד קווים של סופות רעמים נראה בקרבת החוף הספרדי מצפון מערב לאיי הבלארים.

reflectivity

Go to top