"Wild Silk" a Trident Marine Warrior 40

אני מאמין שכל משאב שיש לו השלכה על בטיחות השייט רצוי שיהיה זמין ונגיש באופן חופשי ופתוח לקהילת השייטים הרחבה. זה כולל משאבי חיזוי איכותיים, תוכנות ניווט וגם מפות ניווט.

 

במהלך השנים הידע שלי בשייט הואשר בעזרתי שייטים "אחים" מכל פינות תבל. כמו כן, תמיד מצאתי מי שמוכן להושיט יד לעזרה כאשר הדבר דרוש. כעת זה התור שלי להחזיר דבר מה לקהילה בהתגלמות המשאבים באתר זה.

 

דיויד

 

Go to top