סקוואל מתקרב בים

התחזיות של openWRF מכילות שני משתנים אשר מצביעים על אי יציבות של האטמוספרה ובכך גם על הסיכוי להווצרות סופות רעמים / squalls. האינדיקטורים הם:

  1. CAPE שמשמעותות Convective Available Potenial Energy אשר נמדד בג'אולים לק"ג. משתנה זה מראה את כמות האנרגיה הזמינה לקונווקציה (תנועת אויר כלפי מעלה שהוא אחד המרכיבים המרכזיים בהווצרות מזג האויר). ככל שהערך של CAPE גדול יותר - זרמי הקונווציה יהיו מהירים ואלימים יותר.
  2. LI שמשמעותו Lifted Index והוא מדד של יציבות / אי יציבות של האטמוספרה. הערכים של LI הם הטמפרטורת הסביבה בגובה 550mb (בערך 5,450 מ') פחות הטמפרטורה של חבילת אויר משכבה נמוכה שהועלתה לגובה. עם החבילה העולה חמה יותר (נראה זאת בערכים שליליים של LI) אזי קיימת אי יציבות וחבילת האויר החמה יחסית תמשיך לעלות. בקיצור, ערכים חיוביים של LI מראים על יציבות וערכים שליליים מראים על אי יציבות. הערכים הם במעלות K.

היכן מוצאים את האינדיקטורים לסופות רעמים?

לכו ל-"מפות תחזית" בתפריט הראשי למעלה. אחרי כן בחרו אזור (מודל) מתאים ובסוף, בבוחר המשתנים, בחרו "אינדיקטורים לסופות רעמים"

מה מספרים לנו המספרים?

 רצוי לבחון גם את ערכי LI וגם את ערכי CAPE. הערכים של LI נחשבים כאינדיקטור טוב בחודשים חמים (אביב, קיץ וסתיו) אך פחות אמין בעת של סופות חורף. שני האינדיקטרות מראים את מידת האי יציבות ומכאן את הפוטנציאל להווצרות סופות רעמים. אי יציבות מעצמו אינו מעיד על סופות רעמים. יש צורך בגורם מעלה עקב אורוגרפיה או מפגש גושי אויר. כדאי להיות ערים לסממנים מעידים אחרים כגון לחות יחסית גבוהה ותחזית למשקעים בסביבה.

ערכים קריטיים של LI (לא לשימוש בשיא החורף)

> 0 : אטמוספרה יציבה - סיכוי נמוך עד אפסי לסופות רעמים

0 עד 2- : פוטנציאל חלש אך עם קיים גורם חיצוני המעלה (חזית, טופוגרפיה) - סופות רעמים אפשריות

3- עד 5- : פוטנציאל בינוני - קיימת סבירות לסופות רעמים 

< 5- : פוטנציאל גבוה - קיימת סבירות לסופות רעמים חזקות

 ערכים קריטיים של CAPE

< 300 : פוטנציאל אפסי או קטן מאד לקונווקציה

300 עד 1000 : פוטנציאל חלש לקוטווקציה

1000 עד 2500 : פוטנציאל ביוני לקונווקציה (כבר משמעותי לגבי סופות רעמים אפשריות)

> 2500 : פונטציאל גבוה לקונווקציה 

מפת תחזית לדוגמא עם אינדיקטורים לסופות רעמים

דוגמה זו מראה אי יציבות חריפה במערב הים התיכון ליד איביזה. המשטחים הצבעוניים מייצגים CAPE והקווים מייצגים LI. הקווים עם הנקודות מייצגות ערכים שליליים של LI.

cape li sample

Go to top