תוכנת xyGrib ממשיכה את דרכה כ- XyGrib . עוד פרטים 

עבורPC
עבור Mac (OSX)
עבור Linux
עבור IOS

עבור RASBERRY

Go to top