מינימליזים

קבצי גריב קלים:

ניתן לקבל עותקים "קלים" של קבצי הגריב של מודל openWRF באמצעות משלוח דוא"ל דרך מערכת saildocs.com אשר נותן פתרון למצבים של רוחב-פס מוגבל. הגרסאות המופחתות של קבצי הגריב כוללים רק רוח בגובה 10מ' וכן גובה של הגלים המשמעותיים. הגריבים הקלים הם בנפח של כ-25% מקבצי הגריב הרגליים.

כמו כן גודל הקבצים נשמר מתחת ל 500,00 בייט שזו המגבלה למשלוח בודא"ל לוויני באמצעות sailmail.com. במקרה הצרוך חלק הקבצים הם בעלי אורך תחזית מעט קצר יותר.

כיצד משתמשים ב-saildocs כדי לקבל את הקבצים:

יש לשלוח דוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. כאשר שורת הנושא ריקה או עם כל דבר. בגוף המייל יש לרשום שורה/שורות לפי הנוסח הבא (על פי הרשימות בהמשך):

send http://openskiron.org/saildocs/<name of the file>_MINIMAL.grb.bz2

קובצ הגריב המבוקש ישלח חזרה לכתובת שלך לאחר מספר שניות. הדבר חוסף צורך להכנס לרשת עם דפדפן - דבר המצריך רוחב-פס שלא תמיד זמין.

ניתן לכלול במייל מספר שורות עבור מספר קבצים כמו כן ניתן לרשום מנוי לקבלת קבצים במועדים מוגדרים. לקבלת הוראות מפורטות יותר יש לשלוח מייל ריק לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ובמייל חוזר יתקבלות הנחיות שימוש.

רשימת קבצי הגריב הקלים וכתובתם:

קבצי openWRF ברזולוציה 12ק"מ

http://openskiron.org/saildocs/Aegean_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Crusade_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/France_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Ionian_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Italy_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Spain_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Taurus_12km_WRF_MINIMAL.grb.bz2

קביצי גריב openWRF ברזולוציה 4 ק"מ

http://openskiron.org/saildocs/Adriatic_Central_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Adriatic_North_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Adriatic_South_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Aegean_NE_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Aegean_NW_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Aegean_SE_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Aegean_SW_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Almeria_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Antalya_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Baleares_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Corsica_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Crete_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Cyprus_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Gibraltar_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Gulf_of_Lion_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Ionian_Islands_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Israel_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Ligurian_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Nice_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Patras_Gulf_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Sardinia_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Sicily_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2
http://openskiron.org/saildocs/Tyrrhenian_4km_WRF_MINIMAL.grb.bz2

הערה: זמני העדכון של קבצי openWRF:

Crusade 12km & Israel 4km בסביבות 05:30 ו-15:30 UTC
Aegean 12km, Aegean_SE 4km & Aegean_SW 4km בסביבות 05:30 UTC
Aegean_NW 4km & Aegean_NE 4km בסביבות 06:30 UTC
Italy 12km, Tyrrhenian 4km & Sicily 4km בסביבות 05:45 UTC
Ligurian 4km, Corsica 4km & Sardinia 4km בסביבות 06:45 UTC
France 12km, Nice 4km & Lion 4km  בסביבות 06:45 UTC
Taurus 12km & Antalya 4km בסביבות 11:30 UTC
Cyprus 4km בסביבות 12:15 UTC
Spain 12km, Almeria 4km & Gibraltar 4km בסביבות 11:30 UTC
Baleares 4km בסביבות 12:30 UTC
Adriatic_Central & Adriatic_North בסביבות 11:30 UTC
Ionian 12km, Ionian Islands 4km & Patras Gulf 4km בסביבות 17:30 UTC

 

משאבים באתר זה ישארו תמיד חופשיים ופתוחים ללא מסחור. עם זאת, עלויות ההפעלה של חוות שרתים קטנה אינן מבוטלות.

אם מצאת תועלת באתר, אנא השתתף במאמץ ועזור לקיים את פעילות האתר ואת השרותים הניתנים בו.

 

אנא תרמו

Go to top